Votum separatum

Votum separatum. Jako że moja partia (KORWiN) nagrała dziś film w sprawie wyroku trybunału, a ja będąc członkiem prezydium partii KORWiN nie chcę być utożsamiany z poglądami tam prezentowanymi. Dla porządku informuję, że nieznane mi jest stanowisko każdego z członków prezydium, natomiast Ci którzy je wyrazili stali na stanowisku zbliżonym lub bardziej radykalnym od wyrażonego […]

Read more