POLITYK

funkcje partyjne

  • od 2019 do 2022- członek prezydium partii KORWiN
  • od 2016 – prezes regionu śląskiego [KORWiN/Wolność/KORWiN/Nowa Nadzieja]
  • od 2016 do 2019 – członek zarządu partii [KORWiN/Wolność/KORWiN/Nowa Nadzieja]
  • od 2015 do 2019 – prezes okręgu 31 (Katowice) [KORWiN/Wolność/KORWiN/Nowa Nadzieja]
  • od 2007 do 2014 – Sekretarz Generalny [Unia Polityki Realnej]
  • od 2005 do 2014 – Sekretarz Okręgu Śląskiego [Unia Polityki Realnej]

członkostwo w partiach

  • od 2015 – członek KORWiN/Wolność/Korwin/Nowa Nadzieja
  • od 2003 do 2015 – członek Unii Polityki Realnej