Program

Zasadniczym celem jest doprowadzenie do gospodarki w pełni wolnorynkowej, z własnością pozostającą w rękach prywatnych. Każdy podmiot gospodarczy ma ponosić pełne ryzyko swoich działań: zbierać zysk lub ponosić stratę.

Założeniem jest, że zmiany winny być dokonane w sposób płynny, poprzez zmianę prawa i wykorzystanie naturalnych, pro-wolnorynkowych tendencji, dominujących w społeczeństwie. Chodzi o usunięcie zbędnych praw i ustanowienie przepisów zapobiegających tworzeniu się znanych paradoksów, gdzie rozsądne działanie ludzi daje niekorzystny efekt gospodarczy.

Metody dojścia do celu powinny być jak najprostsze, a sam proces zacząć się natychmiast – i trwać możliwie krótko.

Sprawy do wprowadzenia od zaraz – w ciągu roku

 • likwidacja abonamentu RTV – ten parapodatek nie ma żadnego logicznego uzasadnienia.
 • likwidacja podatku spadkowego i od darowizn – podatek ten nie został zniesiony, tylko został podniesiony próg do 1 mln zł.
 • likwidacja podatku od czynności cywilnoprawnych
 • likwidacja podatku dochodowego od zysków kapitałowych („podatek Belki”)
 • zastąpienie podatku dochodowego od osób fizycznych podatkiem pogłównym
 • obniżenie VAT i akcyzy do minimalnego poziomu dopuszczalnego przez „prawo unijne”
 • likwidacja przymusu ubezpieczenia w ZUS dla przedsiębiorców
 • uproszczenie rozliczania z ZUS – bez rozbicia na część dla pracownika i część dla pracodawcy
 • likwidacja większości zezwoleń i koncesji
 • porządki w księgach wieczystych – aktywne aktualizowanie danych np. w przypadku śmierci właściciela informowanie o tym spadkobiercy

Sprawy do wprowadzenia jak najszybciej – w ciągu pięciu lat

 • wyprzedaż większości zakładów państwowych z licytacji w kolejności od zadłużonych do zyskownych
 • wprowadzenia zakazu posiadania akcji przez osoby prawne
 • likwidacja podatku od osób prawnych
 • prywatyzacja przychodni lekarskich
 • prywatyzacja uczelni wyższych
 • zniesienie przymusu ubezpieczenia w ZUS dla pracowników

Sprawy do wprowadzenia ostrożnie – w ciągu dziesięciu lat

 • prywatyzacja szpitali i klinik
 • prywatyzacja szkół średnich
 • prywatyzacja sądów cywilnych