Kpiny z prawa

Tego jeszcze nie widziałem… Wprowadzono przepis, że od 1 stycznia przedsiębiorcy mają pewien obowiązek.

Do dziś Ministerstwo nie dopełniło koniecznych działań, żeby przedsiębiorcy mogli się z tego obowiązku wywiązać.

Dziś na stronie ministerstwa pojawił się wpis, że jest projekt zmiany ustawy, polegający na tym, że obowiązek będzie przesunięty do 30 czerwca. Dodatkowo – w projekcie będzie zapis, cytuję: „nie wszczyna się postępowań w związku z naruszeniem art. 127c ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2008 r. poz. 271, z późn. zm.), a ewentualnie wszczęte umarza. Powyższe zmiany po ich wejściu w życie pozwolą na odstąpienie od nakładania kar pieniężnych na przedsiębiorców „Czyli – od 1 stycznia przedsiębiorcy mają obowiązek. Nie są w stanie go spełnić, bo nie dostali niezbędnych parametrów od ministerstwa. Do czasu zmiany ustawy (co nastąpi po 1 stycznia) będzie można ich ścigać, ale spoko majonez, nie bójcie się, jak się ustawa zmieni, to będzie tam zapis, że organy mają umorzyć te przypadki. A przynajmniej tak mówimy Wam dziś, bo co będzie ustawie, to dopiero zobaczycie, jak ją przegłosujemy. A może nie przegłosujemy? I co nam zrobicie?

To już nawet nie są kpiny…